Den ultimative guide til CN22 og CN23 tolddeklaration

Jonas Raaschou

Jonas Raaschou

Content Manager

Det er essentielt at kende til tolddokumentation, når det kommer til international handel. Toldformularene CN22 og CN23 bliver typisk udleveret af din transportør. Denne guide vil hjælpe dig med at forstå, hvordan du udfylder tolddokumenter til Brexit og internationale forsendelser.

Indhold

Brexit skaber behov for tolddeklarationer i Europa

Efter Storbritanniens endelige udtrædelse af EU den. 1 januar 2021 er det påkrævet at udfylde og vedlægge tolddokumenter, når du sender varer til Storbritannien på samme måde, som det altid har været nødvendigt for lande uden for EU.

Hvad er en CN22 og CN23 toldformular?

CN22 og CN23 tolddeklarationer er påkrævede ved internationale pakkeforsendelser til tredjeland, altså lande uden for EU’s indre marked. I Europa er det vigtigt at huske på, at Norge, Storbritannien og Schweiz ikke er medlem af EU og derfor skal du huske tolddokumentation, hvis du sender til et af disse lande.

Tolddokumenterne indeholder informationer, om de varer du sender. Du er som afsender påkrævet at udfylde informationer som: Afsender, modtager, tarifkoder (HS-koder), dato, underskrift og i nogle tilfælde også oprindelsesland på varen, mere om det senere.

Tolddokumentationen giver toldmyndighederne i modtagerlandet mulighed for at holde styr på, hvilke varer der kommer ind i deres lande. Papirerne er vigtige, når de sendes internationalt, fordi de gør det muligt for myndighederne at fortolde varen korrekt.

Moderne sorteringsfaciliteter er ofte i stand til at scanne og læse CN22 eller CN23 toldangivelser automatisk. Hvis de ikke overholder eller nøjagtigt beskriver pakkens indhold, kan du blive idømt bøder eller risikere, at pakken afvises og returneres for egen regning.

Hvornår skal du bruge en toldformular?

Du skal udfylde tolddokumentationen, når du sender internationalt til et land uden for EU. Ved import fra et EU-land til et andet er tolddokumentation ikke nødvendig.

Kontakt de lokale toldmyndigheder for yderligere oplysninger om, hvornår tolddokumentationen skal bruges. Vær opmærksom på, at der kan forekomme undtagelser i nogle regioner. For eksempel er der lande indenfor EU, som ikke er en del af EU’s toldzone. Forsendelser til disse regioner kan være underlagt toldkontrol.

Generelt er de fleste kommercielle varer underlagt toldkontrol, når de sendes internationalt, men som altid er der undtagelser fra denne regel, så sørg for at tjekke hos de lokale toldmyndigheder for at undgå ubehagelige overraskelser.

Forskellen på CN22 og CN23 tolddokumenter

Du er sikkert faldet over betegnelsen CN22 og CN23 tolddeklaration. Men hvad er forskellen?

Vægten og værdien, af det indhold du sender, dikterer, hvilken af de to tolddokumenter du skal benytte og vedlægge forsendelsen.

Pakker på op til 2 kg og med en værdi under €425 kræver et CN22 tolddokument. Hvis din pakke derimod har en værdi over €425 eller vejer mere end 2 kg, er det nødvendigt at benytte CN23 formularen.

Når du sender pakker internationalt, skal du udover CN22/CN23 formularen huske at inkludere en faktura i forsendelsen. Hvilket gør det nemmere for transportøren og toldmyndighederne at håndtere forsendelsen.

Sådan udfylder du en CN22 tolddeklaration

CN22-formularen er påkrævet, når du sender pakker, der vejer mindre end to kg og har en samlet værdi på mindre end €425. Husk altid at udfylde og vedlægge tolddokumenterne for at undgå forsinkelser, bøder eller returnering af forsendelsen.

Cn22 customs document

 1. Påfør indholdet af forsendelsen. De fleste kommercielle virksomheder bruger ofte “Sale of goods”. “Commercial sample” bruges, hvis du sender prøver af dine produkter. Det kan for eksempel være en farveprøve til et nyt køkkenbord. Du kan kun ikke vælge flere af disse.
 2. Angiv indholdet af pakken. Hvis pakken indeholder “Sale of goods”, “Commerciel sample” eller “Return items”, skal du angive en detaljeret beskrivelse af indholdet. Brug engelsk eller destinationssprog. En klar beskrivelse letter processen i tolden og pakken ankommer typisk hurtigere på grund af nem håndtering i tolden. Husk at angive:
  1. Produkttype
  2. Antal
  3. Vægt
  4. Værdi, i euro (inklusiv moms)
 3. Tilføj den internationale toldkode (commodity code) og produktets oprindelsesland (det land, hvor varen blev produceret eller samlet). Brug det harmoniserede system (HS-kode) til varerne.
 4. Skriv dato og underskrift. CN22-formularen er ikke gyldig, før den er underskrevet.

Hvad er en HS-kode (tarifkode) og hvordan finder jeg den?

HS-koden er en flercifret kode, der bruges internationalt til at kategorisere handlede varer, koden gør det muligt for toldmyndighederne at beregne importafgifter. Internationale aftaler dikterer beskatning af forskellige varer.

Tarifkoder består altid af en ti-cifret kode. Heraf er de første seks internationalt harmoniserede (HS). Sørg for altid at medtage de første seks cifre. De to næste cifre benyttes til eksport, imens de sidste to i EU benyttes ved import. Som udgangspunkt

Det er dit ansvar at benytte den kode der er påkrævet i det land du sender til. 

HS-koden kan opdeles i tre grupper af to. De første to cifre kategoriserer produkterne, de to næste definerer klassificeringen og de sidste to specificerer produktet i detaljer.

Eksempel:

Las os se på HS-koden for en helt almindelig bomulds T-shirt.

Den har nummer: 61.09.10.00

Kapitel 61 = Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

Position 09 = T-shirts og undertrøjer, af trikotage

Underkategori 10 = Af bomuld

Som du kan se ovenfor fortæller de to første tal, at varen tilhører kapitel 61, dernæst kan vi læse, at den har position 09 og er en T-shirt og til sidst får vi at vide, at den er af bomuld.

Ingen regler uden undtagelser og det betyder, at enkelte lande kræver den fulde 10-cifrede tarifkode for at kunne beregne den korrete told. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge din transportør eller myndighederne i det pågældende land.

Det er også værd at nævne, at producenten af det produkt du forhandler, ofte kan levere data i form af vægt og HS-koder på alle deres varer.

Herunder har jeg samlet en liste med links til de danske, svenske, norske, amerikanske og EU’s officielle toldmyndigheder, hvor du altid kan finde de korrekte tarifkoder.

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2247454

https://www.tullverket.se/eng/business/taricthecustomstariff.4.7df61c5915510cfe9e760c3.html

https://tolltariffen.toll.no/tolltariff?language=en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en

https://www.tariffnumber.com

https://hts.usitc.gov/

Når du har udfyldt tolddokumenterne korrekt, skal der påføres data og underskrift. Når du underskriver dokumentet, erklærer du samtidig, at dokumentet er udfyldt korrekt og at forsendelsen ikke indeholder forbudte eller farlige genstande. Hvis formularen ikke er underskrevet, bliver forsendelsen returneret for egen regning!

Nogle varer er forbudte at sende internationalt. Dog kan nogle transportører sende visse varer på trods af dette. Bed din transportør om yderligere oplysninger.

Listen indeholder, men er ikke begrænset til:

 • Alkoholiske drikkevarer
 • Dyreskind (ikke-tæmmet)
 • Varer af enestående værdi (f.eks. Kunstværker, antikviteter, ædelsten, guld og sølv)
 • Farligt gods / farlige stoffer (i henhold til IATA-forskrifter for ekspres og fremskyndet og efter ADR-regler for standard)
 • Skydevåben
 • Pelse
 • Elfenben og elfenbensprodukter
 • Levende dyr
 • Penge og omsættelige genstande
 • Letfordærvelige varer
 • Personlige genstande (undtagen til USA)
 • Planter
 • Pornografisk materiale
 • Frø
 • Tobak og tobaksprodukter
 • Ledsaget bagage
 • Ure, der overstiger værdien på 500USD

Denne liste kan være forbundet med undtagelser, hvis du er i tvivl om lige præcis dit produkt, så spørg din transportør.

Tip
Udfyld altid formularen på engelsk og brug blokbogstaver. Det forhindrer forsinkelser og sikrer, at de korrekte importafgifter anvendes.

Sådan udfylder du en CN23 tolddeklaration

CN23 er en toldformular, der minder om CN22 formularen, den indeholder blot flere detaljer og bruges til forsendelser, som vejer mere end 2 kg eller med en samlet værdi på mere end €425.

CN23 Customs document

 1. Angiv adresseoplysninger på både afsenderen og modtageren. Sørg for at give alle de adresseoplysninger, der er nødvendige for, at transportøren kan levere pakken. Husk også at medtage kundens telefonnummer og e-mail.
 2. Angiv indholdet af forsendelsen / pakken. Vælg mellem “Gifts”, “Documents”, “Sample”, “Returned goods” eller “Other.”
 3. Angiv produktets varekode (HS-kode) og oprindelsesland. Oprindelseslandet kan være vanskeligt, men er generelt det land, hvor varen blev produceret eller samlet. HS-systemet er beskrevet under CN22 toldformularen ovenfor.
 4. “Comments:” Hvis produktet f.eks. er underlagt karantæne-, sundheds- eller plantesundhedsinspektion, skal du huske at angive det i kommentarfeltet. Dette gælder typisk for varer som mad, medicin, levende organismer eller dyr.
 5. Angiv dato og underskriv dokumenterne. Dokumentet er ikke juridisk gyldigt uden dato og underskrift.

Tip

 HS-systemet er et harmoniseret system, som består af et flercifret system, der gør det muligt for toldmyndigheder at kategorisere produkter. For yderligere information henvises til beskrivelsen ovenfor.

Brug vores toldgenerator

Nu er du forhåbentligt klogere på CN22 og CN23 tolddokumentation. Vi ved godt, at disse tolddokumenter kan være ret omstændige at udfylde hver dag. Derfor har vi bygget et gratis værktøj, som du kan bruge til at oprette tolddokumentation på få sekunder. Prøv generatoren “toldgeneratoren” og udskriv CN22- og CN23-formularer med et par klik.

List the content of your shipment

Add another item
kg

Provide the sender details

Provide the destination details

Finish and download your form

Continue Download

Har du brug for automatiseret papirløs told til din virksomhed?

Det er muligt helt at undgå at udfylde og printe CN22 og CN23 tolddokumenter. Webshipper har indbygget Paperless Customs, som automatiserer og eliminerer behovet for manuel tolddokumentation. Vi sidder selvfølgelig klar til at hjælpe dig med “Papirløs told”.

Læs også seneste indlæg

Bliv skarp på e-handel
med vores nyhedsbrev

 • Få tips og tricks til din webshop
 • Oplev hvad andre virksomheder gør, der virker
 • Få de seneste produktnyheder