Automatic Order and Shipping Management for Pharmacies

As a pharmacist company, you most likely have many orders in your online shop, which must be handled quickly and efficiently to achieve happy and satisfied customers. That’s why it’s important to give them the best possible experience when shopping in your shop.

With Webshipper you can create return portals, display dynamic delivery methods and shipping prices at checkout – completely automatically. You also have ongoing access to new features and integrations – all in an intuitive platform.

Spar-tid-og-penge-med-automatisk-fragt--og-ordrehaandtering2

Print shipping labels and send tracking emails

 • Print shipping labels automatically
 • Easy navigation in your orders with corrections and additions
 • Quick setup of freight rates at checkout
 • Intuitive setup of delivery methods in the box
 • Print told document
 • Connect your carriers with a few clicks
 • Plug and Play with e-commerce platforms

Easy access to your orders

Online pharmacies need fast and efficient shipping of orders. Therefore, Webshipper integrates with your shop so you can process and ship your orders quickly and efficiently. The scan and print function makes it possible to scan and print delivery notes, package the order and print shipping labels completely automatically. We support regular barcode scanners, but also offer an app for smartphones.

 • Compatible with shop systems such as WooCommerce, Shopify, SmartWeb, Dandomain, Magento and many more …
 • iOS and Android App
 • Built for online pharmacies and materialists

Book a demo now

Simpelt setup

1. Easy integration to your shop

Connect to your pharmacy shop in seconds and show shipping rates and shipping methods at checkout.

Fragtatuomatisering

2. Automatic printing of shipping labels

Automate your shipping labels and put your printer on autopilot.

Workflows

3. Automatic order processing

Set rules for your products and put your orders on turbo mode.

Time efficient and easy

Automatic order and shipping processing saves time for meal box subscriptions. The administrative part of the work is automated and simplified in several areas. It releases the time for much more, while eliminating shipping errors so you avoid worries about delayed packages, errors and sending tracking notifications.

  • Scan & print
  • Simpel og intuitive platform
  • Tracking notifications

What our customers say

Webshipper is an integration that we use to automate our entire order flow. A complete automation that allows you to spend much more time on everything that is important in the company.
Christian Aachmann Co-founder og Marketing Director | Shaping New Tomorrow
Loved by companies throughout Scandinavia

Ready to make your work day easier?

Get a free and
personal introduction

Let’s take a look at how much time and money you can save

Save time and money - it only takes 30 minutes

Automatisk ordre- og fragthåndtering til måltidskasser

Som forhandler af måltidskasser har du med stor sandsynlighed mange ordrer i din webshop, som skal håndteres hurtigt og effektivt for at opnå glade og tilfredse kunder. Det er derfor vigtigt at give dem den bedst mulige oplevelse, når de handler på din webshop.

Med Webshipper vise dynamiske leveringsmetoder og fragtpriser i checkout helt automatisk. Du har desuden løbende adgang til nye features og integrationer – alt sammen i en intuitiv platform.

Spar-tid-og-penge-med-automatisk-fragt--og-ordrehaandtering2

Print fragtlabels og send tracking e-mails

 • Print fragtlabels automatisk
 • Nem navigering i dine ordrer med rettelser og tilføjelser
 • Hurtig opsætning af fragtrater i checkout
 • Intuitiv opsætning af leveringsmetoder i checkout
 • Print tolddokumenter
 • Forbind dine transportører med få klik
 • Plug-&-Play med e-commerce platforme

Nem adgang til dine ordrer

Online salg af måltidskasser tiller krav om hurtig og effektiv forsendelse. Derfor integrerer Webshipper til din shop, så du kan behandle og afsende dine ordrer lynhurtigt og effektivt. 

Scan og print-funktionen gør det muligt at scanne og printe følgesedler, pakke ordren og printe fragtlabels helt automatisk. Vi understøtter almindelige stregkodescannere, men vi tilbyder også en app til smartphones.

 • Kompatibel med shopsystemer som WooCommerce, Shopify, SmartWeb, Dandomain, Magento og mange flere…
 • iOS og Android App
 • Bygget til forhandlere af fødevarer og måltidskasser

Book en demo nu

Simpelt setup

1. Nem integration til din shop

Forbind til din måltidskasse-shop på få sekunder og vis fragtrater og forsendelsesmetoder i checkout.

Fragtatuomatisering

Automatisk print af fragtlabels

Automatiser dine fragtlabels og sæt print  på autopilot.

Workflows

3. Automatisk ordrebehandling

Opsæt regler for dine produkter og sæt turbo på dine ordrer.

Tidsbesparende og nemt

Automatisk ordre- og fragtbehandling er tidsbesparende for for handlere af måltidskasser. Den administrative del af arbejdet bliver automatiseret og forenklet på flere områder.

Det giver dig tid til meget mere samtidig med, at det eliminerer forsendelsesfejl, så du slipper for bekymringer om forsinkede pakker, fejl og afsendelse af tracking notifikationer.

  • Scan & print
  • Simpel og intuitiv platform
  • Tracking notifikationer

Hvad vores kunder siger

Webshipper er en integration, som vi bruger til at automatisere hele vores ordreflow. En fuldstændig automatisering, der gør at man kan bruge meget mere tid på alt det, der er endnu vigtigere i virksomheden.
Christian Aachmann Co-founder og marketing director | Shaping New Tomorrow
Brugt af virksomheder i hele Skandinavien

Klar til at gøre din arbejdsdag nemmere?

Få en gratis og
personlig introduktion

Lad os sammen se på hvor meget tid og penge du kan spare