En-guide-til-norsk-VOEC2

En guide till norsk VOEC

Picture of Jonas Raaschou

Jonas Raaschou

I de nya e-handelsreglerna är ikke-etablerade leverantörer och online marknadsplatser ansvariga för moms vid försäljning av varor med lågt värde till  norska konsumenter. Reglerna påverkar B2C-försäljning av varor med lågt värde under NOK 3 000kr, om den årliga försäljningen till Norge överstiger 50 000 norska kronor. 

De nya reglerna och rapportering

Utländska verksamheter som säljer varor till norska konsumenter online är förpliktade att registrera sig hos den norska skattemyndigheten från 1 april 2020. Den förenklade registreringen för dessa enheter kallas VOEC (Valued Added Tax on E-Commerce) och baseras på den existerande lagen kring elektroniska tjänster. 

Vad betyder det för mig som förhandlare?

En konsekvens av de nya reglerna är att den tidigare VAT-fritagningen för import av varor med ett värde under NOK 350kr avskaffas. VOEC-ordningen flyttar ansvaret för beräkning, insamling och betalning av moms till säljaren. Varor som äventyras enligt denna nya lagstiftning är också fritagna från tull, vilket gör det potentiellt fördelaktigt för vissa leverantörer. 

VOEC är inte obligatoriskt, så du kan istället använda det vanliga momsregistreringssystemet i Norge för att uppfylla dina momsplikter. 

Så gör du!

  • Registrera dig under VOEC.
  • Lägg på norsk moms vid “point of sale” (checkout).
  • Markera försändelserna med ditt VOEC-identitetsnummer.
  • Rapportera och betala norsk moms kvartalsvis.

Bara lugn, det finns många fördelar med VOEC-reglerna jämfört med den vanliga momsregistreringen!

  • Kläder och textil är föremål för tull i Norge, medan varor som går under VOEC-reglerna är undantagna. 
  • Försändelser, som importeras via VOEC-registrerade verksamheter underkastas inte tullkrav – vilket sänker leveranstiden. 
  • Konsumenten undviker skatt och tull vid mottagande. 
  • Enkel skattehantering med de norska skattemyndigheterna.

Bör jag registrera min verksamhet i VOEC?

VOEC gäller endast för försäljning av varor under NOK 3 000kr. Detta betyder per vara, inte per faktura eller per försändelse. 

Du är som säljare ansvarig för att märka paketen med ditt VOEC-identitetsnummer. 

Om du väljer att inte registrera dig, är den norska konsumenten förpliktad att betala moms och tull på omkring 150 norska kronor med en långsammare och mer besvärlig process för mottagaren. 

Hur kan Webshipper hjälpa med VOEC?

Vi rekommenderar att du ansöker om VOEC om du skickar varor till Norge. Om du skickar paket från en online shop är fördelarna mer än nog till att registrera sig. Webshipper levererar en lösning, som kan rapportera vidare ditt VOEC-nummer. De norska myndigheterna fakturerar moms varje kvartal baserat på din tullrapportering. Du kan lägga till ditt eget VOEC-nummer eller göra en smart automatisering, som automatiskt lägger till ditt VOEC-nummer till en försändelse som ska till Norge. 

Intresserad? Kontakta support och kom igång med automatisk VOEC nu. Eller läs vår supportartikel om hur du automatiskt insätter VOEC-numret på dina försändelser. 

Om du vill veta mer om VOEC har de norska skattemyndigheterna skrivit denna artikel med en utförlig guide till hur du registrerar dig.

Signup_Tips_Tricks

Få Tips & Tricks direkt på mail

Vi uppdaterar löpande vår hemsida med tips & tricks från våra kunder i form av blogginlägg, videor och podcasts. 

Skriv upp dig och få besked direkt när vi har något nytt att dela.